• İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı
  “İSG Avrasya 2016”
  28 Nisan Perşembe günü kapılarını açıyor. Bizde Katilimci Olarak Sizleri Bekliyoruz.

Online Davetiye
 • Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri

Hakkimizda

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış;
en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine;
iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği”
25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik, daha önce yayımlanan
“işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin Çalışma esas ve usulleri”
hakkındaki yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösterecek olan “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi“nin de
yetkilendirilme ve çalışmaya başlamalarını sağladı.


iş sağlığı ve güvenliği

Nas Grup www.nasgrup.net
Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

İş Yeri Hekimliği,
İş Güvenliği Uzmanlığı,
Risk Analizi,
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
Acil Durum Planlaması
İşyeri Ortam Ölçümleri

Nas Grup www.nasgrup.net
Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri.

Çevre Danişmanlık


Atik Su


Çevre İzni & Çevre Lisansı


Kalite Kontrol Ruhsatı


Çevre Danişmanlık

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

Çalışanların daha sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarını sağlayarak memnuniyetlerine katkı sağlamak ve işverenlerin ise sağlık sorunlarına bağlı maddi ve manevi kayıplarını asgariye indirmek amacıyla İşyeri hekimlerimiz hizmetinizdedir.

Detaylar

İş Güvenliği Hizmetleri

İş yerinizin daha güvenli bir iş ortamına dönüşmesi sağlanarak iş kazası risklerinin en aza indirgenmesine katkı sağlayarak maddi ve manevi kayıpları asgariye indirmek amacıyla İş güvenligi uzmanlarımız hizmetinizdedir.

Detaylar

Risk Analiz

Çalışan sayısına bakılmaksızın bütün işyerlerinde risk analizi yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. İş yerinizde tehlike risklerinin kabul edilebilir seviyelere çekilmesi amacıyla iş güvenliği uzmanlarımız hizmetinizdedir.

Detaylar

İşyeri Ortam Ölçümleri

“İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”ne ve ilgili yönetmeliklere göre iş yerlerinde termal konfor ve fiziki şartlar açısından uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir.

Detaylar

Yazilimlarimiz ve Sistemlerimiz

Yazilimlarimizin ilki kendi web sitemiz
Kendi web sitemizin tasarim ve yazilimi bizim tarafimizdan yapilmiş olup üyelerin ihtiyaçlari dogrultusunda yeni siteler yaratila bilmesi için dizayn edilmiştir....
Android Uygulamalarimiz
İş Güvenliği ve Saglik Hesap

is sagligi ve guvenligi ile ilgili olarak firmalarin tehlike siniflarini NACE kodu ile bulmamiza yarayan ayrica is guvenligi uzmani is yeri hekimlerinin is yerlerinde kanuni olarak bulunmasi gereken sureleri haftalik ve aylik olarak hesaplayan cok kullaisli bir programdir. Ayrica ortak saglik guvenlik birimimiden firmaniz icin is guvenligi teklifi almanizi saglayacaktir.

...
Web Tabanlı Muhasebe Sistemi
Muhasebe işlemlerinin kontorl ve denetlenmesini saglayan yazilim tarafimizdan geliştirilmiştir.

OSGB Amaçları

 • "İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin daha iyi yönetilmesi konusunda ilgili işyerine özgü sistem geliştirerek gereklilikler konusunda işverene ve işçilere tavsiyelerde bulunmak, eğitimler vermek, çalışanları sağlık riskleri konusunda bilinçlendirmek."

  – Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik
 • "İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak. "

  – Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik
 • "İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak, çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve kurulan sistemin uygulanmasını denetlemek. "

  – Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik
 • "Ergonomi, kişisel koruyucu donanımlar, hijyen ve iş sağlığı konularında danışmanlık ve denetim yapmak "

  –Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik
 • "Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa bu bilgileri göndermek."

  –Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik
 • " İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini, sağlık gözetimlerini, yapmak ve işyerinde muhafaza etmek. "

  – Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik
 • "Ortak kullanım alanlarına ilişkin (Yemekhane, yatakhane, soyunma odaları, kreş ve emzirme odaları, duş, tuvaletler) hijyen ve temizliği konusunda gerekli danışmanlık ve denetim hizmetlerini vermek. "

  – Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik
 • "Çalışma ortamındaki psikolojik riskleri, meslek hastalığına, iş kazasına ve strese neden olan faktörleri en aza indirilmesi konusunda danışmanlık vermek. "

  – Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik
 • "Sağlık problemleri nedeniyle işe devamsızlık yapılması ve işyerindeki sağlığa zararlı unsurlar arasındaki ilişkiyi ölçümlemek ve alınan sonuçlara göre kurum yönetimine bildirimlerde bulunmak. "

  – Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik
 • " Sağlık problemleri nedeniyle işe devamsızlık yapanlara işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması uygun olmayanları, sağlık durumlarına uygun bir işe doğru yönlendirmek. "

  – Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik
 • " Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, hassas risk grupları, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, daha uygun bir işe yerleştirilmelerine yönelik üst yönetime tavsiyelerde bulunmak. "

  – Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik
 • " Gerekli biokimya laboratuvarı tahlilleri, radyolojik kontroller ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların tespitini ve kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak. Koruyucu sağlık önlemleri almak. "

  – Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik
 • " İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale organizasyonu ve çalışanların eğitiminin sağlanması. "

  – Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik
 • " Meslek hastalığına yakalanan ve/veya iş kazasına uğrayan çalışanların rehabilitasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri vermek. "

  – Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik
 • " Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak ölçüm sonuçlarını değerlendirmek. "

  – Nas Grup iş Güvenligi ve Mühendislik