Teklif FormuDikkat Edilmesi Gereken Bilgiler

İş Güvenliği Uzmanı; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade etmektedir.

İşveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek zorundadır.

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Tüm işverenler; ilk yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikelerle karşılaşılması gibi durumlarda önceden hazırladığı acil durum eylem planını uygulamak zorundadır.

Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Tehlike Sinifi Listesi

Giyim Sanatkarları Sanayi Sitesi 3. Ada No 611, Ziyagökalp Mh., 34200 İstanbul, Türkiye

+902126717957

+905303043731

info@nasgrup.net