CE İşaretlemesi Danışmanlığı

 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri

CE İşaretlemesi Danışmanlığı

FİRMANIZDA ÜRETMEKTE OLDUĞUNUZ MAKİNA, EKİPMAN VE CİHAZLARINIZ İÇİN İLGİLİ YÖNETMELİKLERE GÖRE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ VE CE İŞARETLEMESİ

Firmanızda yapacağımız ön değerlendirmeler doğrultusunda ihtiyacınıza uygun çözüm alternatifleri ile gerekli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede genel olarak aşağıda yer alan uygulama adımlarını sizlerle birlikte takip ederek CE işaretlemenizi sorunsuzca kullanabilirsiniz.  

CE İşaretlemesi Danışmanlık Hizmeteri Kapsamında;
İlgili çalışanlara konuyla ilgili temel eğitim verilmesi,
Uygunluk değerlendirme sürecinin belirlenmesi,
İlgili direktif ve varsa standartların belirlenmesi,
Risk analizi çalışmalarının yapılması, risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve tespit edilen riskler için risk öncelik sayılarının çıkartılması,
Risklerin giderilmesi, azaltılması çalışmalarının yapılması, azaltılamayan riskler için önlemlerin geliştirilmesi,
Gerekli test ve muayenelerin belirlenmesi, yaptıılmasının sağlanması, sonuçların değerlendirilmesi,
Teknik Dosya bölümlerinin belirlenmesi ve hazırlanması,
Uygunluk Beyanı’nın hazırlanması,
CE işaretlemesinin yapılması

konularında uzman / danışmanlarımız tarafından gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu çalışmaların firmanızda sağlıklı ve etkili bir şekilde uygulanabilmesi için firmanıza her aşamada gerekli eğitim ve destek verilerek tüm süreç boyunca sizlerle birlikte hareket edilmektedir.

11.12.2013 16:13:26 Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri

Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri, Çevre Görevlisi Hizmetleri , Evsel ve Endüstriyel Arıtma Tesisi Tasarımı ve İşletilmesi , Eğitimler , Yeşil Yıldız , Çevre Lisansları , Çevre İzinleri , Atık su , Çevre Danışmanlık , İş Hukuku ve Sosyal Politika Danışmanlığı , Hakkımızda , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK , İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK , Bel Ağrılarından Nasıl Korunuruz? , Yeşil Havaalanı , TSE EN ISO 19011 Kuruluş İçi Kalite ve Çevre Tetkikçisi , TSE EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi , Yönetim Danışmanlığı , CE İşaretlemesi Danışmanlığı , Enerji Tasarruflu ve Çevreye Duyarlı Sistemlerin Kurulması , Çevre Politikası ve Faaliyet Programlarının Oluşturulması , Gerekli İzin ve Belgeleme Başvuruları ve Takibi , Yeşil Yıldız Sistemi Kapsamındaki Eğitim Hizmetleri , Atık Yönetimi ve Raporlaması , Yeşil Yıldız Süreç Yönetimi , Çevre Eğitimleri , Çevresel Ölçümler , Çevre Mühendisliği Hizmetleri , İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı , Ortam Ölçüm ve Analizleri , Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Temini , İş Sağlığı ve Güvenliği , Periyodik Test ve Kontrol Raporları , Ortam Ölçüm ve Analizleri , Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama , Acil Durum Eylem Planı Hazırlama , Risk Değerlendirme ve Raporlama , iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri , Sağlık Raporları , Occupational safety and health , İş Yeri Hekimliği , OHSAS 18001 iş Sagliği ve Güvenliği Yönetim Sistemleri , TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri , TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri