Hakkımızda

 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri

Hakkımızda

 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yetkilendirilmiş bir kurumdur. Firmamıza bakanlıklarca verilmiş yetkiler şunlardır;

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Verilen Yetki Belgeleri;

 

a)  Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Yetki Belgesi.

b)  İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu Yetki Belgesi.

c)  İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu Yetki Belgesi.

 

2. Sağlık Bakanlığı Tarafından Verilen Yetki Sertifikası;

 

a) İlkyardım Eğitim Kurumu Yetki Belgesi.

 

 

1. Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında Çevre İzni ve/veya Çevre Lisansı almakla yükümlü firmalara gerekli desteğin ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi konusunda çalışılmaktadır.


2. Çevre Denetim Yönetmeliği, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereğince, Çevre Danışmanlık Hizmeti, sektörde deneyimli Çevre Mühendislerimiz / Çevre Görevlilerimiz tarafından verilmektedir.

3. Faaliyetlerinizin Çevre Mevzuatı’na uygunluğunun sağlanması, yasal ve diğer gerekliliklerin belirlenmesi, Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli izin ve lisansların alınması, ilgili yasal mevzuatın güncelliğinin takibi konularının yanı sıra ;  

 • ÇED
 • İL UYGUNLUK YAZISI
 • KAPASİTE RAPORU
 • YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
 • 2004 TAAHHÜTNAME
 • İŞ AKIM ŞEMASI
 • VAZİYET PLANI
 • TESİSİN FOTOĞRAFLARI
 • PİYASAYA SÜREN KOD ŞİFRE
 • ÇBS KOD ŞİFRE
 • ATIK YÖNETİM PLANI
 • TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA SAHASI
 • AMBALAJ ATIĞI ARA DEPOLAMA SAHASI
 • TAPU VEYA KİRA KONTRATI
 • BİTKİSEL ATIK YAĞ SÖZLEŞMESİ
 • KANALA BAĞLANTI YAZISI
 • DKKR
 • BACALARIN DURUMU
 • GÜRÜLTÜ İZNİ
 • ATIKSU İZNİ
 • GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
 • EMİSYON ÖLÇÜM RAPORU
 • VALİLİK TESPİT RAPORU
 • TEKNİK UYGUNLUK RAPORU
 • ÇEVRE İZİN / LİSANS
 • SANAYİ SİCİL BELGESİ
 • BEDAŞ ELEKTRİK İNDİRİMİ %1
 • İŞLETME BELGESİ
 • TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
 • YAPI RUHSATI
 • İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI
 • AYLIK DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
 • İÇ TETKİK RAPORU
 • ÇEVRE EĞİTİMLERİ
SGK HİZMET LİSTESİ


 

06.03.2014 13:11:33 Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri

Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri, Çevre Görevlisi Hizmetleri , Evsel ve Endüstriyel Arıtma Tesisi Tasarımı ve İşletilmesi , Eğitimler , Yeşil Yıldız , Çevre Lisansları , Çevre İzinleri , Atık su , Çevre Danışmanlık , İş Hukuku ve Sosyal Politika Danışmanlığı , Hakkımızda , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK , İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK , Bel Ağrılarından Nasıl Korunuruz? , Yeşil Havaalanı , TSE EN ISO 19011 Kuruluş İçi Kalite ve Çevre Tetkikçisi , TSE EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi , Yönetim Danışmanlığı , CE İşaretlemesi Danışmanlığı , Enerji Tasarruflu ve Çevreye Duyarlı Sistemlerin Kurulması , Çevre Politikası ve Faaliyet Programlarının Oluşturulması , Gerekli İzin ve Belgeleme Başvuruları ve Takibi , Yeşil Yıldız Sistemi Kapsamındaki Eğitim Hizmetleri , Atık Yönetimi ve Raporlaması , Yeşil Yıldız Süreç Yönetimi , Çevre Eğitimleri , Çevresel Ölçümler , Çevre Mühendisliği Hizmetleri , İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı , Ortam Ölçüm ve Analizleri , Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Temini , İş Sağlığı ve Güvenliği , Periyodik Test ve Kontrol Raporları , Ortam Ölçüm ve Analizleri , Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama , Acil Durum Eylem Planı Hazırlama , Risk Değerlendirme ve Raporlama , iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri , Sağlık Raporları , Occupational safety and health , İş Yeri Hekimliği , OHSAS 18001 iş Sagliği ve Güvenliği Yönetim Sistemleri , TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri , TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri