Yeşil Yıldız

 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri

Yeşil Yıldız


Yeşil Yıldız “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri”

  Yeşil Yıldız Nedir ? Yeşil Yıldızı Kimler Alabilir? Yeşil Yıldızın Faydası Nedir? Yeşil Yıldız Nasıl Alınır?

  Yeşil Yıldız Nedir ?

  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır.
  Bilindiği üzere 1993 yılından itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmekteydi. Ancak o dönemde sürdürülebilir turizm kavramı çok da güncel bir konu olmadığı için işletmeler Çam Belgesine pek de rağbet göstermediler.
  Geçtiğimiz yıllarda içinde global turizm endüstrisinde çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir turizmin öneminin artması sonucu Bakanlık konaklama tesisleri için çevreye duyarlılık projesini başlattı. Bu kapsamda kanuni alt yapısı hazırlanan proje ile konaklama işletmeleri, “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 19.07.2017 ve 30101 sayılı Tebliğ” ile belirlenen kriterler doğrultusunda Yeşil Yıldız alma imkanına sahip oldu.

  Yeşil Yıldızı Kimler Alabilir?

  Yeşil Yıldızı İlgili Tebliğ’de belirtilen koşulları sağlayan, Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesisleri alabilir.

  Yeşil Yıldızın Faydası Nedir?


  -İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır
  -İşgücünün optimal kullanımı sağlanır
  -Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır
  -Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur
  -Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur
  -Tesisler ve çevre arasındaki uyum artar
  -Yatırımlar yapılmadan önce çevre duyarlı olarak planlama yapılır
  -Pazarlama aşamasında avantaj sağlar
  -Çevresel duyarlılık konusunda bilincin artmasını sağlar

  Yeşil Yıldız Nasıl Alınır?

  Bugüne kadar çok az sayıda tesis Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almaya hak kazanmıştır. Bakanlık tarafından projelendirilen bu çevre etiketi AB kriterlerine uygun olarak hazırlanmasına rağmen, uluslararası bir çevre etiketi değildir. Ancak uluslararası çevre etiketleri incelendiğinde zaten bir çok ülkenin kendi çevre etiketini uyguladığı görülmektedir. O nedenle bu etiketin ulusal olması bir dezavantaj değildir. Ancak pazarlama açısından otellerin internet sitelerinde ve acenta tanıtımlarında kullanabilecekleri bir tanıtım formatına ihtiyaç vardır. Bakanlığın vereceği plakette yeşil yıldızlar yer alacaktır ama o otelin yabancı dildeki internet sitesinde bu nasıl ifade edilecektir? Bu bağlamda projenin medyada kullanılmak üzere türkçe ve yabancı dilde logolara ihtiyacı vardır. Mesela İngilterede “Green Tourism” logoları altın gümüş ve bronz olarak derecelendirme ve otellerin İnternet sitelerinde kazandıkları seviyenin logosu yer alır.
  Diğer bir konu projenin sektöre tanıtım aşamasıdır. Yapılması gereken bu projeye sahip çıkıp çeşitli illerde tanıtım toplantıları düzenleyerek projenin sektöre tanıtılması ve ilginin artırılmasını sağlamaktır.
  Bu proje maliyetlerinizi orta vadede tahmininizden çok daha fazla azaltacaktır. Kâr elde etmek istiyorsanız mutlaka Yeşil Yıldız’a başvurun.

  16.04.2018 11:44:26 Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri

  Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri, Çevre Görevlisi Hizmetleri , Evsel ve Endüstriyel Arıtma Tesisi Tasarımı ve İşletilmesi , Eğitimler , Yeşil Yıldız , Çevre Lisansları , Çevre İzinleri , Atık su , Çevre Danışmanlık , İş Hukuku ve Sosyal Politika Danışmanlığı , Hakkımızda , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK , İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK , Bel Ağrılarından Nasıl Korunuruz? , Yeşil Havaalanı , TSE EN ISO 19011 Kuruluş İçi Kalite ve Çevre Tetkikçisi , TSE EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi , Yönetim Danışmanlığı , CE İşaretlemesi Danışmanlığı , Enerji Tasarruflu ve Çevreye Duyarlı Sistemlerin Kurulması , Çevre Politikası ve Faaliyet Programlarının Oluşturulması , Gerekli İzin ve Belgeleme Başvuruları ve Takibi , Yeşil Yıldız Sistemi Kapsamındaki Eğitim Hizmetleri , Atık Yönetimi ve Raporlaması , Yeşil Yıldız Süreç Yönetimi , Çevre Eğitimleri , Çevresel Ölçümler , Çevre Mühendisliği Hizmetleri , İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı , Ortam Ölçüm ve Analizleri , Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Temini , İş Sağlığı ve Güvenliği , Periyodik Test ve Kontrol Raporları , Ortam Ölçüm ve Analizleri , Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama , Acil Durum Eylem Planı Hazırlama , Risk Değerlendirme ve Raporlama , iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri , Sağlık Raporları , Occupational safety and health , İş Yeri Hekimliği , OHSAS 18001 iş Sagliği ve Güvenliği Yönetim Sistemleri , TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri , TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri