Eğitimler

 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri
 • Saha Çalişmları ||| Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri

Eğitimler

 

  Şirketimiz 6331 Sayılı iş Sağlığı ve iş Güveliği kanunu kapsamında yükümlülükleriniz doğrultusunda İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda Eğitim hizmeti sunmaktadır.

 

İş Sağlıgı ve İş Güvenligi Yönetici ve Çalışan Eğitimleri

·         Yıllık eğitim planını hazırlanacak ve eğitim planına göre İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilecektir.

·         Eğitimlerimiz slayt gösterileri, animasyon filmler, iş kazaları görüntüleri ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca iş başı eğitimleri de periyodik olarak gerçekleştirilecektir.

·         Eğitim için gerekli bilgisayar ve projeksiyon olmaması durumunda tarafımızdan sağlanacaktır.

·         Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir. Belge için eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.

·         Eğitimlerin ardından yapılacak olan sınav sonucunda eğitim etkinliği değerlendirilecektir 

 

 Risk Analizi Eğitimi

Eğitimin İçeriği : Tanımlar

Risk Yönetimi Metodolijisi

Risk Yönetiminin Önemi

Risklerin Belirlenmesi

Risk Analizi ve Yasal Yükümlülükler

Nicel ve Nitel Risk Değerlendirme Teknikleri

Risk Değerlendimesi

Riskin Giderilmesi,Azaltılması

Riskin İzlenmesi

Risk Yönetim Organizasyonu,Rol ve Sorumluluklar

Risk Yönetim sistemi Kurma

Risk Yönetim Süreçleri

Uygulama Örnekleri

        Sonuç ve Öneriler 

 

 

          TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETİMİ VE EĞİTİMİ 

        AMAÇ

        Sanayide kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin etkilerinden çalışanların ve çevrenin korunması.

 

         İÇERİK

Kimyasal risk etmenleri

Tehlikeli kimyasalların kullanılması

Tehikeli kimyasallların nakliyesi

Tehlikeli kimyasalların depolanması

“Patlamadan Korunma Dökümanı”  hazırlanması

Tehlikeli Atık Yönetimi

 

        YÖNTEM VE ARAÇLAR

Anlatım

Tartışma

Video

Örnek Uygulamalar

 

       KİMLER KATILMALI 

        İSG uzmanları,

        Tehlikeli kimyasal işyeri yönetim sorumlusu

        Üretim  süreçlerinde tehlikeli kimyasalların yeraldığı proseslerde çalışan  sorumlu teknik elemanlar

 

 

20.04.2018 11:53:54 Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri

Nas Grup Çevre ve İş Güvenliği Danişmanlık Mühendislik Hizmetleri, Çevre Görevlisi Hizmetleri , Evsel ve Endüstriyel Arıtma Tesisi Tasarımı ve İşletilmesi , Eğitimler , Yeşil Yıldız , Çevre Lisansları , Çevre İzinleri , Atık su , Çevre Danışmanlık , İş Hukuku ve Sosyal Politika Danışmanlığı , Hakkımızda , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK , İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK , Bel Ağrılarından Nasıl Korunuruz? , Yeşil Havaalanı , TSE EN ISO 19011 Kuruluş İçi Kalite ve Çevre Tetkikçisi , TSE EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi , Yönetim Danışmanlığı , CE İşaretlemesi Danışmanlığı , Enerji Tasarruflu ve Çevreye Duyarlı Sistemlerin Kurulması , Çevre Politikası ve Faaliyet Programlarının Oluşturulması , Gerekli İzin ve Belgeleme Başvuruları ve Takibi , Yeşil Yıldız Sistemi Kapsamındaki Eğitim Hizmetleri , Atık Yönetimi ve Raporlaması , Yeşil Yıldız Süreç Yönetimi , Çevre Eğitimleri , Çevresel Ölçümler , Çevre Mühendisliği Hizmetleri , İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı , Ortam Ölçüm ve Analizleri , Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Temini , İş Sağlığı ve Güvenliği , Periyodik Test ve Kontrol Raporları , Ortam Ölçüm ve Analizleri , Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama , Acil Durum Eylem Planı Hazırlama , Risk Değerlendirme ve Raporlama , iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri , Sağlık Raporları , Occupational safety and health , İş Yeri Hekimliği , OHSAS 18001 iş Sagliği ve Güvenliği Yönetim Sistemleri , TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri , TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri